Skip to main content

Inschrijven

NK- hooien & boerendriekamp   
Dit jaar zijn de 2 competities samengevoegd tot 1 compentitie.
Een team bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 6 personen. 

inschrijven voor 2024 zal in het voorjaar weer mogelijk zijn

*Deelname is op eigen risico

Streekmarkt en ambachtenplein

inschrijven is mogelijk via de volgende link: https://forms.gle/GfeQ1bVPDmiSJPvs8

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

_______________________________________________________________________

 algemene voorwaarden

Artikel 1 Organisatie
De Maas en Waalse Oogstdagen 2024 worden georganiseerd door de Stichting Maas en Waalse Oogstdagen.

Artikel 2 Deelnemer
De deelnemer is degene die van de organisatie een bevestiging betreffende deelname en de gereserveerde plaats heeft ontvangen.

Artikel 3 Plaats en tijdstip
De Maas en Waalse Oogstdagen 2024 worden gehouden in het 2e weekend van augustus, op zondag 11 augustus 2024, van 11.00 tot 17.00 uur. Het evenement vindt plaats op het schiereiland ‘De Maaslanden’ van het recreatiegebied De Gouden Ham, Hamsestraat 2, 6629 KT  te APPELTERN.

Artikel 4 Kraamhuur 
De huursom per kraam bedraagt € 40,-- (excl. BTW) en voor 2 kramen €75,- (excl. BTW). Betaling van de huursom dient te geschieden na ontvangst van het factuur  voor 05 augustus 2024. Uw aanmelding is pas definitief wanneer de betaling binnen is. De afmetingen van de kramen zijn ± 3 meter.

Artikel 5 Annulering door Maas en Waalse Oogstdagen
Het is de organisatie voorbehouden wegens gewichtige redenen –zoals extreme weersomstandigheden- de Maas en Waalse Oogstdagen geen doorgang te laten vinden. De huurders van de kramen en de deelnemers van het ambachtsplein kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.

Artikel 6 Annulering door deelnemer
De deelnemers van de streekmarkt heeft het recht zijn deelname aan de Maas en Waalse Oogstdagen te annuleren tot uiterlijk twee weken voor de Maas en Waalse Oogstdagen. Annulering dient schriftelijk te geschieden met opgave van reden. De annulering zal tot 2 weken voor het evenement kosteloos zijn, daarna dient een percentage (50%) van het factuur betaald te worden.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de Maas en Waalse Oogstdagen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door uw bijdrage aan de Maas en Waalse Oogstdagen. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aanspraken van derden op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen.
De deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een juiste aansprakelijkheidsverzekering voor derden.

 Artikel 8 Opvolgen voorschriften
De deelnemer is ten aanzien van het betreden van het recreatiegebied verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de beheerder van Uit®waarde en van (andere) medewerkers van de organisatie van de Maas en Waalse Oogstdagen op te volgen.

Artikel 9 Aanbod
Op de Maas en Waalse Oogstdagen kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar het inzicht van de Stichting Maas en Waalse Oogstdagen in overeenstemming zijn met het concept van de Maas en Waalse Oogstdagen.

Artikel 10 Op- en afbouw
Opbouw van de kramen is mogelijk op zondag 11 augustus 2024 vanaf 8.30uur tot 10.30uur. Tenzij anders is afgesproken. Na opbouw dienen auto’s en busjes op de daarvoor aangewezen Parkeerplaats geparkeerd te worden. Afbouw dient te geschieden vanaf 17.00 uur.

Artikel 11 Privacy
De gegevens zullen een week na het evenement vernietigd worden ivm de privacy en niet voor verdere doelstellingen gebruikt